Advertisement
Menu
/ realmadrid.com

Oficjalnie: Real Madryt zamknął sezon z zyskiem

Real Madryt poinformował, że zamknął sezon 2020/21 z zyskiem w wysokości 874 tysięcy euro. Przedstawiamy pełny komunikat klubu w tej sprawie. Oczywiście poniższe dane muszą zatwierdzić socios na jesiennym Walnym Zgromadzeniu.

Foto: Oficjalnie: Real Madryt zamknął sezon z zyskiem
Fot. Getty Images

UTRATA PRZYCHODÓW SPOWODOWANA KORONAWIRUSEM OD MARCA 2020 TO -300 MILIONÓW EURO.

KLUB ZMNIEJSZYŁ DŁUG NETTO Z 240 MILIONÓW EURO W SEZONIE 2019/20 DO 46 MILIONÓW EURO W SEZONIE 2020/21 (RATIO DŁUG/EBITDA WYNOSI 0,3x).

KLUB POSIADAŁ NA 30 CZERWCA KAPITAŁ WŁASNY W WYSOKOŚCI 534 MILIONÓW EURO I ŚRODKI PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 122 MILIONÓW EURO.

PORÓWNANIE SEZONÓW 2019/20 i 2020/21 (mln €) 2020/21 2019/20
Przychody (bez przychodów ze sprzedaży zawodników) 653,0 714,9
EBITDA (bez przychodów ze sprzedaży zawodników) 179,6 176,9
Zysk netto 0,9 0,3
 
Kapitał własny (na 30 czerwca) 533,7 532,9
 
Środki pieniężne (na 30 czerwca) 122,1 125,3
 
Zadłużenie netto (na 30 czerwca) 46,4 240,6
Zadłużenie netto/EBITDA 0,3x 1,4x
Zadłużenie netto/aktywa netto 0,1x 0,5x

Zarząd Realu Madryt, który zebrał się dzisiaj, 14 lipca 2021 roku, stworzył podsumowanie rachunków rocznych za sezon 2020/21.

Efekty kryzysu sanitarnego wywołanego przez Covid-19, które rozpoczęły się w marcu poprzedniego roku, rozciągnęły się na cały sezon 2020/21, w których wszystkie mecze musiały zostać rozegrane przy zamkniętych trybunach. To doprowadziło do utraty przychodów na wszystkich polach biznesowych, głównie w aspekcie stadionie wobec braku przychodów z obecności kibiców na spotkaniach, ale także na polach praw telewizyjnych (z La Ligi i z UEFA) oraz aktywności komercyjnych (wykorzystania infrastruktury, a także sprzedaży w sklepach czy sponsoringu).

Article photo
Przychody (bez przychodów ze sprzedaży zawodników) na przestrzeni sezonów; niebieski kolor wykorzystanie stadionu, żółty sparingi; pomarańczowy telewizja; zielony marketing.

Patrząc na sytuację przed pandemią, utrata przychodów, jakiej doznał klub na swoich polach biznesowych od marca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku, jest zbliżona do 300 milionów euro, do czego należałoby doliczyć utratę nowych przychodów, które byłyby możliwe do uzyskania przy braku wybuchu pandemii.

Ta utrata przychodów mogła zostać wyrównana przez klub jedynie za pomocą intensywnych środków oszczędnościowych w wydatkach we wszystkich sferach:

ŚRODKI OSZCZĘDNOŚCIOWE (mln €) 2019/20 2020/21 SUMA
Redukcja pensji 36 22 58
Oszczędność wydatków operacyjnych 24 38 62
Odejście zawodników* 0 175 175
Razem 60 235 295

 * - wlicza się w to sprzedaż, przychody z wypożyczeń, oszczędności na wydatki osobiste oraz amortyzację.

– PLAN OSZCZĘDNOŚCI WYDATKÓW NA PIŁKARZY: w sezonie 2020/21 nie doszło do transferów do klubu i doprowadzono do kilku odejść, co przyniosło zyski z transferów, jak również oszczędności w wydatkach.

– REDUKCJA PENSJI: w sezonach 2019/20 i 2020/21 członkowie pierwszych drużyn piłkarskiej i koszykarskiej oraz najważniejsi działacze z różnych departamentów ustalili dobrowolną 10% obniżkę swoich rocznych pensji.

– PLAN OSZCZĘDNOŚCI WYDATKÓW OPERACYJNYCH: poza powyższą redukcją kosztów związanych z utratą przychodów klub na przestrzeni tych 15 miesięcy pandemii wdrożył także plan oszczędności wydatków związany z różnymi aktywnościami i zakontraktowanymi usługami, dzięki czemu uzyskał redukcję dodatkowych kosztów odpowiadającą prawie 25% z całkowitych rocznych kosztów przed pandemią.

Zarówno w sezonie 2019/20 (177 milionów euro), jak i sezonie 2020/21 (180 milionów euro), klub uzyskał EBITDA wyższą od tej z sezonu 2018/19 (176 milionów euro) sprzed pandemii. To wszystko pomimo utraty przychodów w wysokości blisko 300 milionów euro, jakiej doznał w obu sezonach z powodu efektów Covid-19, co pokazuje efektywność operacyjną klub, a także jego zdolność reakcji, by dostosować środki oszczędnościowe, które złagodzą wspomniane straty.

Po zastosowanych środkach oszczędnościowych wobec utraty przychodów wynikającej z kryzysu sanitarnego, klub zamyka sezon 2020/21 z zyskiem w wysokości 874 tysięcy euro po opodatkowaniu. Sezon 2019/20 zamknięto z zyskiem 313 tysięcy euro. W ten sposób Real Madryt będzie jednym z niewielu wielkich klubów w Europie, który nie zanotuje strat w tych dwóch latach rozliczeniowych. Analiza UEFA wykazuje, że zakumulowane straty europejskich klubów za sezony 2019/20 i 2020/21 zbliżą się do 6 miliardów euro.

Klub chce wyrazić uznanie dla wkładu ze strony personelu sportowego i niesportowego przy wdrażaniu środków oszczędnościowych i tych poprawiających efektywność działania, które pozwoliły osiągnąć takie wyniki.

Wobec uzyskania zysku w sezonie 2019/20 i także 2020/21 pomimo efektów pandemii, klubowi udało się nieznacznie powiększyć wartość kapitału własnego względem sytuacji z czerwca 2019 roku. W ten sposób na 30 czerwca 2021 roku kapitał własny sytuuje się na poziomie 534 milionów euro.

By wyrównać efekt utraty przychodów w dostępnych środkach pieniężnych, klub w kwietniu 2020 roku uzyskał nowe finansowanie bankowe w wysokości 205 milionów euro, z czego 155 milionów euro odpowiadało 4 pożyczkom o 1-rocznej karencji i 5-letnim okresie spłaty, a 50 milionów euro linii kredytowej na czas 3 lat. Operacje zostały sformalizowane w sposób niezależny z 5 organizacjami bankowymi w kraju, z którymi współpracuje klub i które są w 70% poręczone przez państwowy Instytut Oficjalnego Kredytu. Jest to zabieg zatwierdzony przez rząd w celu wsparcia płynności firm. W czasie sezonu 2020/21 zgodnie z królewskim dekretem 34/2020 z 17 listopada klub przedłużył karencję o kolejny rok oraz przedłużył czas spłaty pożyczek.

Klub zamyka sezon 2020/21 z saldem środków pieniężnych o wysokości 122 milionów euro na dzień 30 czerwca. Nie jest w to wliczony projekt przebudowy stadionu.

Utrata przychodów wywołana przez Covid-19 i jej wpływ na mniejsze środki pieniężne zostały wyrównane przez klub za pomocą środków oszczędnościowych i formalizacji w kwietniu 2020 roku pożyczek bankowych na 155 milionów euro z okresem spłaty wspomnianym powyżej.

Na 30 czerwca 2021 roku klub ma niewykorzystane linie kredytowe na 361 milionów euro, co przy wysokości salda środków pieniężnych pozwala mu spokojnie podejść do przewidywanych opłat.

Article photo
Dług netto na przestrzeni sezonów [dług netto liczony jest jako suma długu bankowego i długu z tytułu pozyskiwania aktywów, od którego odejmuje się należności z tytułu sprzedaży aktywów oraz dostępne środki pieniężne]

Dług netto na 30 czerwca 2021 roku, wyłączając projekt przebudowy stadionu, wynosi 46 milionów euro przy 241 milionach euro w sezonie poprzednim, co oznacza, że w trakcie sezonu 2020/21 klub zmniejszył dług netto o 195 milionów euro. Co do sytuacji przed pandemią (na 30 czerwca 2019 roku, gdy dług netto wynosił -27 milionów euro), dług netto jest większy o 73 miliony euro, co udowadnia, że klubowi za pomocą środków oszczędnościowych udało się wyrównać większą część utraconych przychodów z powodu pandemii zbliżonych do 300 milionów euro, co przełożyło się na mniejsze dostępne środki pieniężne i większy dług netto.

Wszystkie te liczby udowadniają, że sytuacja kapitałowa klubu jest mocna, a pomimo pandemii udaje się utrzymać wysoką wypłacalność.

WKŁAD REALU MADRYT W RAMACH PODATKÓW FISKALNYCH I SPOŁECZNYCH W SEZONIE 2020/21 SIĘGNĄŁ 242,9 MILIONA EURO (w tym podatek dochodowy i z praw do wizerunku 179 milionów euro, a podatek VAR 61,3 miliona euro).

Co do projektu przebudowy stadionu Santiago Bernabéu, w sezonie 2020/21 prace nie były prowadzone przy meczach wobec braku wstępu kibiców i po uzyskaniu pozwolenia na rozgrywanie meczów pierwszej drużyny piłkarzy na stadionie Alfredo Di Stéfano.

W sezonie 2020/21 wartość inwestycji w przebudowę wyniosła 166 milionów euro, włączając w to koszty finansowe. W ten sposób zakumulowana inwestycja w przebudowę na dzień 30 czerwca 2021 roku sięga 279 milionów euro. W tym sezonie w lipcu 2020 roku otrzymano drugą transzę z kredytu o wartości 275 milionów euro, co sprawia, że klub na 30 czerwca 2021 roku miał do dyspozycji 375 milionów euro na przebudowę stadionu (pierwszą transzę w wysokości 100 milionów euro wpłacono w lipcu 2019 roku).

Wykorzystanie 575-milionowego kredytu na przebudowę stadionu 2020/21 2019/2020
Skumulowane inwestycje 279,2 113,7

PERSPEKTYWY 2021/22
Co do kolejnego sezonu, przewidywania wskazują na powrót kibiców na stadiony, chociaż nieznane jest jeszcze procentowe zapełnienie, jakie będzie stosowane na obiektach przez ten rok.

Co do sytuacji ekonomicznej, obecne przewidywania wskazują, że odbudowa do sytuacji sprzed pandemii nie będzie natychmiastowa. W tym względzie klub będzie kontynuować wysiłki związane z redukcją kosztów, jakie stosował do tej pory.

Wyłącz AdBlocka, żeby zobaczyć pełną treść artykułu.

Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!

Komentarze

Wyłącz AdBlocka, żeby brać udział w dyskusji.

Reklamy są jedyną formą, jaka pozwala nam utrzymywać portal, płacić za serwery czy wykorzystywanie zdjęć, by codziennie dostarczyć Ci sporą porcję informacji o Realu Madryt. Dlatego prosimy Cię o wyłączenie AdBlocka, jeśli w pełni chcesz cieszyć się możliwościami nowej strony i korzystać z naszej pracy. Gracias!